Belén Fernández

[Galego] Belén Fernández Suárez é profesora de Socioloxía na Universidade da Coruña. É membro do Equipo de Socioloxía das Migracións Internacionais (ESOMI). A súa tese doutoral versa sobre unha análise comparada de políticas de integración de inmigrantes nas Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid e Andalucía. As súas liñas de investigación son as políticas migratorias, a integración da poboación estranxeira e as políticas sociais dos Estados do Benestar do Sur de Europa.